Gepost door: Bas Grasmayer | 2010/07/26

Persbericht: Bestuurswissel Piratenpartij

Op 25 juli heeft de ledenraad van de Piratenpartij besloten het bestuur te verzoeken haar functies neer te leggen. Het bestuur is daarop ontbonden en de ledenraad heeft een interimbestuur benoemd. Het inmiddels oud-bestuur had al eerder aangegeven ermee te willen stoppen.

Het bestuur had tijdens de vorige vergadering zelf al aangegeven van plan te zijn haar functies ter beschikking te stellen, maar daarmee te willen wachten tot zij een voorstel voor nieuwe statuten zou presenteren op 18 juli 2010. De datum voor die presentatie werd vervolgens verschoven naar 25 juli 2010.

Op 25 juli werd deze presentatie eerst verplaatst naar een later tijdstip en vervolgens afgelast. Omdat er daarnaast nog geen concreet voorstel tot wijziging van de statuten was, zag de ledenraad zich genoodzaakt om het bestuur te verzoeken niet langer te wachten met aftreden. De partij kon zich niet veroorloven om weer enkele weken zonder functionerend bestuur te blijven. Na overleg hebben de voorzitter, Thijs Markus, en de vice-voorzitter, Samir Allioui, daarop besloten op te stappen. De overige bestuursleden zijn bij afwezigheid door de ledenraad uit hun functie ontheven. De oud-bestuursleden blijven nog wel lid van de Piratenpartij.

De ledenraad heeft vervolgens een interimbestuur benoemd bestaande uit Wesley Schwengle (voorzitter), Arjen Halma (penningmeester) en Dirk Poot (secretaris). Het interimbestuur zal zich richten op het opzetten van de organisatie en het uitschrijven van een Algemene Ledenvergadering waar een nieuw bestuur gekozen zal worden.

#

Om persberichten in je inbox te krijgen, kun je jezelf hier aanmelden. Media kan contact opnemen via press@piratenpartij.nl.


Responses

  1. zoals de cellen van een mens zich vernieuwd, hebben partijen eigenlijk hetzelfde.
    De piratenpartij zal op de lange termijn het verschil maken en invloed hebben op de balans van de wereld.


Categorieën

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 116 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: