Gepost door: Dirk Poot | 2011/05/26

Bradley Manning 1 jaar van zijn vrijheid beroofd

“No one truly knows a nation until one has been inside its jails. A nation should not be judged by how it treats its highest citizens but its lowest ones.” – Nelson Mandela

Vandaag, 26 mei is het precies 1 jaar geleden dat Bradley Manning door de Amerikaanse overheid van zijn vrijheid beroofd is. Reden om de zoveelste mensenrechtenschending van onze ‘bondgenoten’ in de oorlog van terreur aan de kaak te stellen met een welgemeend protest. WikiLeaks toonde met de beelden uit Collateral Murder aan dat in Irak oorlogsmisdaden werden gepleegd. In plaats van het aanpakken van de verantwoordelijken voor deze misdaden, reageert de Amerikaanse overheid met nog meer mensenrechtenschendingen. Maar dan tegen haar eigen burgers.

Bradley Manning is maanden lang niet voor een rechter verschenen, noch is hem iets ten laste gelegd. Desondanks werd hij bijna een jaar in een isoleercel vastgehouden. De omstandigheden waaronder Bradley vastzat waren zo slecht dat ze door de mensenrechtencommissie van het Duitse parlement een schending van de mensenrechten werden genoemd; Amnesty International sprak van “mensonwaardig”. De behandeling van Bradley Manning staat lijnrecht tegenover verkiezingsbelofte van president Obama, terwijl meer dan 300 Amerikaanse rechtsgeleerden stelden dat hiermee ook de Amerikaanse grondwet wordt geschonden. Het is de vraag of de recente verhuizing meer dan een cosmetisch effect heeft.

Pas nadat vele honderdduizenden mensen hierover petities en brieven hebben geschreven, is in deze situatie verandering in gekomen. Manning is overgeplaatst naar een normale gevangenis waar hij niet langer naakt in een isoleercel hoeft te slapen, een raam heeft, een matras, en wat persoonlijke bezittingen. Hoewel dit een vooruitgang is, doet dit niet af aan de onrechtmatigheid van zijn behandeling. Het laat wel zien dat de wereldwijde protesten in elk geval gehoord worden; des te meer reden om door te gaan.

Zolang klokkenluiders niet beschermd worden, is er van democratie geen sprake. Een overheid die niet door haar burgers verantwoordelijk kan worden gehouden voor haar daden, kan ook niet door haar burgers bestuurd worden. Het politieke proces en de media zijn de afgelopen decennia meer en meer verweven geraakt, waardoor veel kritische geluiden verdwenen zijn. De politieke besluitvorming heeft zich hierdoor steeds meer aan het publieke gezichtsveld weten te onttrekken. Nieuwe media en communicatievormen geven de burgers weer de mogelijkheid hun overheden daadwerkelijk te controleren en de kennisachterstand in te halen. Deze inhaalslag blijft alleen mogelijk als we ook opkomen voor het behoud van deze technologieën in hun huidige vorm; een van de kernen van de Piratenpartij.

Oorlog of niet, als het bekend maken van de waarheid (in dit geval oorlogsmisdaden) gelijk staat aan het helpen van de vijand, is het nog maar de vraag wie ‘de goeden’ en wie ‘de kwaden’ zijn. Let wel; de publicaties van Wikileaks hebben geen relevante informatie gegeven over de militaire bewegingen, maar slechts de manier waarop de oorlog gevochten word geïllustreerd.

Daarom herhalen wij onze eisen:

  • Wij roepen de VS onmiddellijk te stoppen met mensonterende behandeling van gevangenen en verdachten.
  • Bradley Manning dient onmiddellijk vrijgelaten te worden. Zelfs als het lekken bewezen wordt, verdient Manning volledige bescherming als klokkenluider. In de wet vastgelegde daadwerkelijke bescherming van klokkenluiders, in binnen- en buitenland.
  • Wij roepen het Nederlandse Parlement op om het voorbeeld van de Duitse Bundestag te volgen en ook haar zorgen uit te spreken in een aan president Obama gerichte brief.
  • Wij eisen dat onze minister van Buitenlandse Zaken (BZ) Uri Rosenthal zich terdege gaat informeren van de situatie waarin Bradley Manning verkeert, zodat hij nooit meer aan het parlement hoeft te melden niet op de hoogte te zijn. Wij eisen dat zowel de minister van BZ als zijn collega van Justitie deze omstandigheden zwaar laten meewegen bij eventuele uitleveringsverzoeken die Nederland in de Wikileaks-zaak zou kunnen gaan ontvangen.
  • Gezien de ernstig verslechterde mensenrechtensituatie in de VS, eisen wij voorts dat uitleveringsverzoeken van de VS voorlopig aangehouden worden tot na parlementaire herziening van het verdrag met de VS.

Kom ook: Zaterdag 28 mei op het Museumplein in AmsterdamDemonstratie en TweetUp: Bradley Manning Vrij!


Responses

  1. Ik vind dat de Nederlandse regering ook moet ingerijpen als andere landen hun burgers willen uitleveren aan de vs voor de wikileaks zaak. Hier in Nederlands is het nog niet echt duidelijk naar mijn weten of er uitleveringen zijn aangevraagd maar in het buitenland wel. Wij als NL zijn altijd al een autoriteit geweest op het gebied van democratie en vrijheid van meningsuiting en informatie. Daarom is het juist de taak van ons om onze stem in deze kwesties goed te laten horen.


Categorieën

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 116 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: