Gepost door: dvdeijk | 2011/12/01

Downloadverboddebat van 30 November 2011

Opinie Artikel over Downloadverbod, geschreven door David van Deijk, bestuurslid van de Piratenpartij Nederland.

Dodd (MPAA) op bezoek bij Teeven

Staatssecretaris Teeven liet vandaag geen steen onomgedraaid in zijn poging om de muziek en filmindustrie meer macht te geven zodat ze hun greep op de consument behouden.

Classificering

De staatssecretaris had een mooie classificering bedacht, “af-en-toe-downloaders” “zeven-dagen-in-de-week-internetters” en “fanatici”. Tijdens de zitting zei hij dat het hem alleen om de fanatici ging. Maar hij moest toegeven dat volgens het Nederlands recht een-beetje-aansprakelijk niet bestaat. Volgens de wet maakt het niet uit of iemand 1 euro schadevergoeding eist of 500 miljard. Aansprakelijk stellen van downloaders is het aansprakelijk stellen van alle downloaders.

Carnavalsverenigingen en bejaardentehuizen

De Kamer kwam met een aantal voorbeelden: Madeleine van Toorenburg (CDA) kwam met de student die een mp3tje download. Dit voorbeeld werd door de staatssecretaris gretig gebruikt. Ook het aloude voorbeeld van de gestolen fiets die iemand dan op het station koopt (150 euro dacht Fred dat de junks zouden vragen) werd graag door de secretaris gebruikt, ook al is het al volledig ontkracht. [1] Als we de door Teeven geliefde “gestolen fiets” analogie verder toepassen, is het alsof de fietsenmaker de nieuwprijs op komt eisen als je een aftandse fiets van een junk koopt. Twee andere voorbeelden uit de Kamer werden eigenlijk volledig genegeerd: Een carnavals vereniging die nu 1/3e van haar contributie kwijt is aan de rekening van Buma/Stemra, en een bejaardentehuis waar af en toe muziek werd geluisterd, die daarvoor ook een belachelijk hoge rekening moesten betalen.

Ipod

En met het voorstel van Teeven om dit volledig via het privaatrecht te laten lopen suggereert in het beste geval een na?ef vertrouwen dat de copyrightindustrie niet afpersbrieven naar iedereen met een internetaansluiting gaat sturen. Dat de copyrightindustrie dat wel degelijk zal gaan doen laat zich raden: Bijna iedereen met een KVK inschrijving heeft wel eens zo’n rekening gehad. Zelfs bedrijven van wie de werknemers naar hun eigen ipod luisteren onder werktijd [2] behoren volgens Buma rechten af te dragen. Ook als de radio aanstaat, waar iedereen al voor betaald heeft via zijn eigen kijk en luistergeld.

Strafrecht of Privaatrecht

Het blokkeren van websites moest en zou voor de staatssecretaris via een privaatrechter gedaan moeten kunnen worden. Het CDA kon nog wel met de plannen leven als het via een strafrechter zou gaan. Dan zou dus een Officier van Justitie nog het maatschappelijk belang van het houden van een zitting kunnen beoordelen, en zouden we niet volledig overgeleverd zijn aan de willekeur van de copyrightindustrie [3] om aan te klagen wie ze maar believen. Het gaat hier dan dus duidelijk niet om het afschrikeffect, maar om een extra inkomstenbron voor een klein groepje. andere[4] voorbeelden[5]

Monopolie van de heffingsinstantie

Ook al spreekt Teeven bij de verdediging van de keus voor privaat recht van “overlaten aan de markt” toch heeft de copyrightindustrie momenteel een monopolie op heffen. Voor veel van de kleine artiesten is het niet rendabel om lid te worden van Buma. Veel kleine artiesten delen dus niet mee in de afgedragen licentiegelden, terwijl op cultureel gebied we daar de meeste vernieuwing kunnen verwachten.

PVV en CDA

Op dit moment lijkt alleen Teevens eigen partij de VVD zich achter de plannen te scharen. Er komt nog een tweede termijn van dit debat dus er is nog van alles mogelijk, maar de ervaring bij het huidige kabinet leert dat tijdens het debat het vaak nog lijkt alsof de PVV of een van de coalitiepartijen tegen is, tegen de tijd dat er gestemd moet worden de gedoogcoalitie weer een blok. Fred Teeven heeft aangekondigd dat hij ondanks de bezwaren toch een wetsvoorstel naar de Kamer zal gaan sturen. [6] [7] [8] , maar het zou kunnen dat hij daar in de tweede termijn op terugkomt. We blijven hopen.

Positieve afsluiting

Waar de Piratenpartij wel heel blij mee is is het standpunt dat de thuiskopieheffing niet de juiste weg is. Als de thuiskopieheffing op hardeschijven of ipods wordt ingevoerd tegen het nu geldende tarief zal de kostprijs voor de gewone consument meer dan verdubbelen, in sommige gevallen zelfs vertienvoudigen. Omdat de opslag capaciteit in de toekomst alleen maar groter zal worden, wordt het dan wel pijnlijk duidelijk hoe onhoudbaar de thuiskopieheffing is.

Ooit werd de prijs van creatieve werken naar beneden toe begrensd door de prijs van het maken van een kopie. Het grootste deel van de omzet ging destijds naar uitgeverijen. Nu zijn we in een situatie beland waar het maken van een kopie geen meerprijs heeft. De infrastructuur ligt er al. Uitgeverijen zijn pure marketing bureaus geworden. Ze proberen angstvallig hun oligopolie op de markt vast te houden. Omdat cultuur altijd voortbouwt op bestaande cultuur, proberen zij via de auteurswet met de rechten die ze over de bestaande cultuur hebben, de nieuwe cultuur op te eisen als ook van hen. Als het gaat om vernieuwing dan is de copyrightindustrie eerder een rem dan een stimulans. Wat de copyrightindustrie zelf aan “vernieuwing” levert loopt zowat een decennium achter.

Eerder verscheen op deze blog “Teeven gaat voor volledige controle internetverkeer [10]


youtube: Falkvinge – Copyright Industries vs. Civil Liberties

Niet gelinkte bronnen:
De speerpuntenbrief-auteursrecht-20-20 die door de staatsecretaris aan de Kamer gestuurd is en als werkdocument voor dit wetsvoorstel geldt.

[1] http://www.flickr.com/photos/32895514@N02/3108801899/
[2] http://www.boekx.com/uploads/publicaties/OfficeRendement.pdf
[3] http://torrentfreak.com/the-copyright-industry-a-century-of-deceit-111127/
[4] http://blog.iusmentis.com/2008/07/25/het-boetebeding-bij-auteursrecht-claims/
[5] http://blog.iusmentis.com/2011/09/21/al-te-hard-auteursrechtelijk-blaffen-eindelijk-eens-aangepakt/
[6] http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/internet-amp-media/article/detail/3057332/2011/11/30/De-Kamer-is-tegen-maar-Teeven-wil-toch-een-downloadverbod.dhtml
[7] http://www.nu.nl/internet/2680976/downloadverbod-nog-ver-weg.html
[8] http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/11/zeg_uw_vvdlidmaatschap_op.html
[9] http://www.hypebot.com/hypebot/2009/11/as-music-industry-struggles-artist-income-grows.html
[10] https://depiratenpartij.wordpress.com/2011/04/11/teeven-gaat-voor-volledige-controle-internetverkeer/


Categorieën

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 116 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: