Gepost door: Dirk Poot | 2012/02/17

Nederlandse ondernemers zitten niet op ACTA te wachten

Nederlandse ondernemers zitten niet op ACTA te wachten

Slechts 14% van het MKB spreekt zich uit vóór ACTA.

De Nederlandse Kamer van Koophandel heeft, als eerste in Nederland, de meningen met betrekking tot ACTA gepeild. Door middel van haar ondernemerspanel heeft de KvK 10.000 ingeschreven ondernemers benaderd in een on-line onderzoek, waar de volgende cijfers uit naar voren kwamen.

  • Een meerderheid, 55%, had nog nooit van ACTA gehoord. Ook het Nederlandse Midden en Kleinbedrijf wordt dus overvallen door het in het geheim uitonderhandelde ACTA.
  • 64% van de respondenten weet niet of ACTA wel goedgekeurd moet worden.
  • 22% is ronduit tegen ACTA. De ondernemers merken op veel meer te zien in een herziening van het intellectueel eigendomsrecht en noemen de huidige bescherming uit de tijd.
  • Slechts 14% gaf aan voor ACTA te zijn.

Deze cijfers moeten de minister van Economische Zaken te denken geven.
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de invloedrijke pro-ACTA lobby waar het kabinet de oren naar laat hangen, in elk geval niet namens het Midden- en Kleinbedrijf spreekt maar slechts een paar grote spelers uit de industrie vertegenwoordigt.

Schade voor Handel en Innovatie

Nederland heeft als innovatieland bij uitstek ook veel te verliezen wanneer ACTA daadwerkelijk door de EU geratificeerd zou worden. Een van de grootste problemen van ACTA is namelijk dat de VS al hebben aangegeven zich niet wettelijk gebonden te voelen door ACTA, terwijl de EU het als een bindende handelsovereenkomst ziet. Hiermee veroordelen minister Verhagen en de EU de Nederlandse ondernemers ertoe om hun innovaties straks met één hand op de rug gebonden te verdedigen tegen Amerikaanse octrooi-claims. Europese ondernemers kennen straks dus strenge beperkingen op de thuismarkt en nauwelijks wettelijke bescherming in de exportmarkten.

Ook de aanmerkelijk hogere boetes en zelfs criminele sancties[1] die ook op onbedoelde inbreuken van het ‘intellectueel eigendomsrecht’ voor Europese bedrijven gaan gelden, zullen velen afschrikken van het daadwerkelijk op de markt brengen van nieuwe ideeën.

Met een restrictief beleid op het gebied van het zg ‘intellectueel eigendom’ snijdt Europa zichzelf in de vingers, en zal innovatie verdwijnen naar landen met soepeler wetgeving. Op termijn kunnen Nederland Innovatieland en Europa slechts verliezen als gevolg van ACTA.

Handelsbarrières

Daarnaast creëert ACTA nieuwe mogelijkheden om onterechte handelsbelemmeringen op te werpen. Omdat internetbedrijven nog slechts onder strenge voorwaarden kunnen ontsnappen aan de plicht om het dataverkeer te controleren op ‘mogelijke inbreuken’, wordt iedere ondernemer opgescheept met hoge kosten voor extra personeel en apparatuur. De kleinere en meest innovatieve ondernemingen zullen deze lasten niet kunnen dragen en uiteindelijk verdwijnen. De bedenker van de volgende Marktplaats of Hyves zal bijvoorbeeld diep in de buidel moeten tasten voor hij of zij dat nieuwe platform kan lanceren. [2]

China is het schoolvoorbeeld van een land dat het type ‘vrijwillige en informele’ afspraken zoals ook ACTA aanbeveelt, misbruikt om concurrentie op haar interne markt onmogelijk te maken.

Morele bezwaren

Uiteindelijk zal de meeste tijd en energie van veel interbedrijven besteed gaan worden aan het monitoren en controleren van haar gebruikers en het doorgeven van persoonlijke gegevens aan private partijen, zonder dat er nog een rechter aan te pas komt. Het is niet vreemd dat veel internet-ondernemers zich verzetten tegen het idee straks voornamelijk als censor in plaats van innovator op te moeten treden. XS4All en Ziggo laten duidelijk merken hoe ongelukkig zij op dit moment zijn in deze branche-vreemde rol.

Het is verwonderlijk dat de VVD, die zich erop laat voorstaan dat zij opkomt voor de Nederlandse ondernemer en zich inzet voor het verwijderen van handelsbarrières, zich zo nadrukkelijk tegenover die ondernemers plaatst in haar pogingen om Nederland en Europa de knellende banden van ACTA in te rommelen.

[1] ACTA Sectie 4: Strafrechtelijke Handhaving
[2] ACTA Artikel 27.2 & Artikel 8.1

Kamer van Koophandel: Veel onduidelijkheid bij ondernemers over ACTA
EDRi: Waarom ACTA zo controversieel is


Categorieën

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 116 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: