Gepost door: Dirk Poot | 2012/04/24

BREIN eist spreekverbod voor de Piratenpartij

BREIN eist spreekverbod voor de Piratenpartij

“Aanmoedigen van omzeilen blokkade moet verboden worden”

23 april om 12:01 heeft de advocaat van de stichting Bescherming Rechten Entertainment INdustrie op de valreep nog 45 pagina’s met aanvullende argumenten en eisen ingediend, plus nog eens 20 produkties. In de woorden van mijn oude leraar Natuurkunde: “Als je ze niet kunt overtuigen, probeer ze dan in elk geval te verwarren.”

Een aantal aanvullende eisen waren al bekend, BREIN wil de Open Generieke Proxy gefilterd hebben én de stichting wil het plaatsen van hyperlinks naar andere proxies strafbaar maken met €10.000 boete per dag.

Nieuw is daarbij ook de eis van deze lobbyclub om in het vervolg permanent op de stoel van de rechter te mogen blijven zitten, en ons verder per fax op de hoogte te brengen van alle sites die in de toekomst door ons gecensureerd dienen te worden. De lijst van verboden sites is in de eis van BREIN uiteraard samengesteld door de stichting zelf.

De meest schokkende eis is echter eis nummer V
BREIN eist doodleuk een verbod op “het aanmoedigen van het publiek, waaronder gebruikers voor wie de toegang tot The Pirate Bay door hun ISP geblokkeerd is, om die blokkade te omzeilen, in het bijzonder door het aanbieden van informatie met de kennelijk bedoeling om hen die onder een blokkade vallen aan te zetten tot het omzeilen van zulke blokkades, met name via het subdomein tpb.piratenpartij.nl dat door de activiteiten van de piratenpartij bekendheid heeft gekregen als bron voor omzeiling van de blokkade van TPB;”

Voor de duidelijkheid. Niet alleen wordt als het aan BREIN ligt het simpele plaatsen van een link beboet met €10.000. BREIN eist letterlijk dat het aanmoedigen van het omzeilen van de blokkade beboet wordt met 10.000 euro per dag en een maximum van 250.000 euro.

Rechtspraak.nl ook verboden?
Dit kan niet anders gezien worden dan als een botte poging om aan de start van het verkiezingsseizoen een politieke partij te verbieden om één van haar belangrijkste politieke boodschappen uit de dragen. Melden dat er in Nederland censuur is en het uitleggen waarom dat niet effectief, niet gewenst, niet nodig en niet haalbaar is, zal als het aan Brein ligt zonder meer bestraft worden met 10.000 euro boete. We mogen van BREIN straks niet eens meer linken naar rechtspraak.nl waar alle ‘verboden links’ straks via de processtukken zichtbaar zijn. Onmogelijk is te voorspellen wat door Brein zal worden opgevat als aanmoediging om deze censuur te omzeilen. De ruime interpretatie van beschikkingen door BREIN in het recente verleden geeft ons aanleiding het ergste te vrezen.

De auteursrechten waar Brein zich op beroept zijn uiteindelijk strijdig met grondrechten als privacy, vrijheid van meninguiting en persvrijheid. Tot nu toe heeft Brein zich ingezet voor niet effectieve blokkades. Met het verbieden van een politieke partij om zijn standpunten onbeperkt uit te dragen, gaat Brein een flinke stap verder. Dit toont aan hoe relevant politieke beslissingen over de afweging van auteursrechten, internetvrijheid en burgerrechten op dit moment zijn.

Het parlement slaapt
Door voortdurend wegkijken van het parlement dreigt de Auteurswet inmiddels opgerekt te zijn tot een middel waarmee burgers, blogs en zelfs politieke partijen onderworpen kunnen worden aan een nietsontziende private censor.

BREIN eist feitelijk dat alle links naar bijvoorbeeld deze GeenStijl proxy van de gehele site verwijderd moeten worden. Sterker nog, we mogen niet eens meer suggereren dat er ergens op het internet misschien zo’n URL te vinden zou kunnen zijn. Hoezo, de balans is zoek?

Als de stichting daadwerkelijk meent dat het zo’n grove schending van het recht op vrije meningsuiting aan een politieke partij mag opleggen, wat betekent dat dan ten opzichte van jou, een gewone burger zonder advocatenteam? Welke clubs volgen BREIN, als de rechter dit aan één private partij toestaat?

We laten BREIN zelf even aan het woord:

OP DEZE GRONDEN VORDERT EISERES IN RECONVENTIE: dat het de voorzieningenrechter behage om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: In conventie:

 1. i)  Het verzoek van eiseressen tot opheffing van de opgelegde ex parte bevel af te wijzen;
 2. ii)  Voorzover nodig: het verbod tot het executeren van het ex parte bevel op te heffen;

In reconventie:

i)  de Piratenpartij te bevelen het aanbieden van een dienst, waarmee de website van The Pirate Bay (bereikbaar via the piratebay.se) één op één ter beschikking wordt gesteld (een TPB dedicatie proxy) al of niet via het sub domein tpb.piratenpartij.nl aan te bieden;

ii)  de Piratenpartij te gelasten zich te onthouden van het aanbieden van directe links naar de bedoelde TPB dedicated proxy’s;

iii)  De Piratenpartij te bevelen de toegang tot The Pirate Bay in haar generieke proxy te blokkeren, meer in het bijzonder om binnen 5 werkdagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis de in deze conclusie bedoelde generieke proxydienst die wordt gebruikt om inbreuk te maken op de auteurs- en naburige rechten van de rechthebbenden wier belangen BREIN behartigt, te staken en gestaakt te houden, door middel van het blokkeren en geblokkeerd houden van de toegang voor de gebruikers van de generieke proxy dienst van gedaagde tot de domeinnamen/(sub)domeinen en IP-adressen via welke The Pirate Bay opereert, te weten: etc etc

iv)  De Piratenpartij te bevelen om, voor het geval dat (de website van) The Pirate Bay via andere/aanvullende IP-adressen en/of domeinnamen/(sub)domeinen dan de voornoemde IP-adressen en domeinnamen/(sub)domeinen zou gaan opereren, de toegang voor gebruikers van hun generieke proxydienst tot deze andere/aanvullende IP adressen en/of domeinnamen/(sub)domeinen te blokkeren en geblokkeerd te houden, binnen tien werkdagen na aanlevering door BREIN, zowel per fax als per aangetekende brief van de juiste IP-adressen en/of domeinnamen/(sub)domeinen;

v)  De Piratenpartij te gelasten zich te onthouden van het aanmoedigen van het publiek, waaronder gebruikers voor wie de toegang tot The Pirate Bay door hun ISP geblokkeerd is, om die blokkade te omzeilen, in het bijzonder door het aanbieden van informatie met de kennelijk bedoeling om hen die onder een blokkade vallen aan te zetten tot het omzeilen van zulke blokkades, met name via het subdomein tpb.piratenpartij.nl dat door de activiteiten van de piratenpartij bekendheid heeft gekregen als bron voor omzeiling van de blokkade van TPB;

vi)  De Piratenpartij te bevelen om bij overtreding van de in reconventie onder i-v gevorderde bevelen aan BREIN een dwangsom te betalen van € 10.000,– (zegge: tienduizend euro) voor iedere overtreding van dat bevel, te vermeerderen met een dwangsom van € 10.000,– (zegge: tienduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 250.000,–;

vii) De Piratenpartij te veroordelen in de kosten van dit geding op de voet van artikel 1019h Rv;

BREIN lijkt maar niet in te willen zien dat aan de gebruikers van XS4ALL en Ziggo nu juist helemaal niets verboden is. Het griezelige van deze redenering is dus dat BREIN écht lijkt te geloven in het waanidee dat bij een civiele uitspraak tegen een Internet Service Provider niet alleen die ISP een verbod opgelegd krijgt, maar automatisch ook alle klanten van die ISP. Zoiets als bezoekers van een kroeg met een rookverbod te sommeren om ook thuis niet meer te roken….


Responses

 1. Steun jullie volledig, al braafjes sinds de vorige verkiezingen! Het is te triest voor woorden dat zelfs grondrechten van een mens ondergeschikt zijn aan auteursrecht volgens Brein. Belachelijk dat ik dat soort mensen landgenoten mag noemen.

  Keep up the fight!🙂

 2. Ik kan het niet laten, zet deze er ook even bij Piraten! http://fucktimkuik.org/

 3. Foxtrot Uniform Charlie Kilo Tango India Mike Kilo Uniform India Kilo dot Oscar Romeo Golf !
  ..-. ..- -.-. -.- – .. — -.- ..- .. -.- ..–.. — .-. –.
  rot13: shpxgvzxhvx.bet

 4. […] the court yesterday. BREIN, however, did exactly the opposite by submitting a rather broad set of new demands essentially asking the court to gag the political […]

 5. […] the court yesterday. BREIN, however, did exactly the opposite by submitting a rather broad set of new demands essentially asking the court to gag the political […]

 6. […] the court yesterday. BREIN, however, did exactly the opposite by submitting a rather broad set of new demands essentially asking the court to gag the political […]

 7. […] the court yesterday. BREIN, however, did exactly the opposite by submitting a rather broad set of new demands essentially asking the court to gag the political […]

 8. […] the court yesterday. BREIN, however, did exactly the opposite by submitting a rather broad set of new demands essentially asking the court to gag the political […]

 9. […] the court yesterday. BREIN, however, did exactly the opposite by submitting a rather broad set of new demands essentially asking the court to gag the political […]

 10. […] the court yesterday. BREIN, however, did exactly the opposite by submitting a rather broad set of new demands essentially asking the court to gag the political […]

 11. […] the court yesterday. BREIN, however, did exactly the opposite by submitting a rather broad set of new demands essentially asking the court to gag the political […]

 12. […] […]

 13. […] the court yesterday. BREIN, however, did exactly the opposite by submitting a rather broad set of new demands essentially asking the court to gag the political […]

 14. […] the court yesterday. BREIN, however, did exactly the opposite by submitting a rather broad set of new demands essentially asking the court to gag the political […]

 15. Lol Brein denk na!!!!

 16. […] De rechter in bovenstaande zaak, ene mijnheer C.A.J.F.M. Hensen blijkt zoals natuurlijk te verwachten viel wanneer je je in criminele sectoren begeeft, zwaar corrupt te zijn. Deze vertegenwoordiger van het corporatisme heeft al eens eerder laten zien waar zijn vriendjes zitten en de anti-piraterij-cursussen die hij in 2010 gaf, spreken ook boekdelen. Deze man zet alles op alles om de entertainmentindustrie te plezieren en zal daarom ook logischerwijs een Piratenpartij proberen te slopen. Het roepen om spreekverboden, zelfs al is het 2012 en woon je in een samenleving die zichzelf steevast roemt om “vrijheid van meningsuiting”, is dan ook volstrekt normaal. […]


Categorieën

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 116 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: