Gepost door: thijsmarkus | 2012/05/16

Oproep voor de programmacommissie

Graag vragen wij je aandacht voor de programmacommissie. Het is een flink stuk tekst, maar vooral het eerste deel is informerend als je slechts zijdelingse interesse hebt, het tweede deel treedt in meer detail over de mensen die we zoeken.

Voor welke commissie zoeken we nu mensen?

Afgelopen zondag is de kiescommissie in het leven geroepen om de kieslijst samen stellen. Als het goed is komt er vandaag, vanuit hen, ook een vacature voor kandidaten op de kieslijst. Deze post gaat echter over de programmacommissie. De programmacommissie maakt het programma, en blijft deze bijgewerkt houden. Deze commissie zal ook de lopende processen die tot het programma leiden moeten gaan faciliteren. De programmacommissie is dan ook geen eenmalige aanstelling, maar een aanstelling die door loopt tot men vervangen wil worden, of moet worden. Dit is een wat lange, ongebruikelijke vacature, die eigenlijk een achtvoudige vacature is, waarvoor bij voorbaat excuus.

Wat zijn de taken van die commissie?

Om te bespreken wat de commissie als taak heeft moeten we eerst bespreken hoe het programma eruit ziet. Zoals recent in verscheidene blogposts besproken, valt het programma tweemaal uiteen. Ten eerste een internationaal en nationaal deel, en het nationale deel weer in een vast/ideologisch en flexibel deel. Mochten deze termen je niet bekend klinken, adviseren we bij deze een onderbreking te maken om de korte introductie in onze tweede blog te lezen. De programmacommissie heeft tot taak deze velden samen te brengen in het programma.

Voor welke functies zoeken we geschikte kandidaten?

Voor de verdeling van taken binnen de programmacommissie hebben wij een handig schema gemaakt:

Uit het bovenstaande diagram leiden wij acht takenpakketten, en acht plaatsen in de programmacommissie af (zie onderaan dit bericht). Let wel, deze takenpakketten duiden slechts de eindverantwoording, zo je wilt het bindende deel van de deelname van de programmacommissie, voor het wat meer open en creatieve deel van de deelname hoeft men zich niet te beperken tot het takenpakket. Er ligt een grote overlap tussen de verschillende takenpakketten, het is aan de programmacommissie deze overlap tot kracht te maken en mensen niet nodeloos in een hokje te stoppen. Hoe meer van deze taken één lid van de programmacommissie zou kunnen vervullen, hoe beter.

Hoe werken onze commissies anders dan bij de oude partijen?

Onze commissies zijn er niet om in besloten kring iets te bespreken, maar juist om zeker te stellen dat iets besproken word in een zo breed mogelijke kring. De mensen in onze commissies hebben dan ook als een van hun belangrijkste taken om de rest van hun taken zo publiekelijk mogelijk uit te voeren, op platformen waar iedereen er zo bij kan springen. En ook actief mensen te benaderen om er daadwerkelijk bij te springen, en zo de cirkel van activiteit zo ver mogelijk uit te breiden.

Waarom denken we dat dat beter is?

Om deze commissie voor de leden te behouden zijn twee dingen belangrijk: ten eerste dat de plaatsen erin bezet worden door actieve mensen, aangezien niet iedereen dat altijd is, kan er meteen worden overgenomen. Ten tweede loopt de informatie waarover deze commissie gaat dan over zoveel mogelijk mensen en plekken, wat sleutelposities marginaliseert qua invloed en mogelijk onheil.

Waar kan ik mezelf aanmelden en wat is de deadline?

Mocht je jezelf willen opgeven kan dat per mail bij ledenraad (op) piratenpartij.nl ter attentie van programmacommissie. Vermeld dan welke takenpakketten je op je zou kunnen nemen, je motivatie, eventueel persoonlijke overtuigingen, en wat je voor de rest nog denkt dat nuttig is. De takenpakketten worden bij de volgende vraag in detail uit de doeken gedaan.

Wij hopen volgend weekend de eerste mensen aan de slag te kunnen zetten om het programma uit 2010 bij te werken naar 2012, en het Liquid Feedback-systeem en het werkgroepensysteem uit te leggen, en deze open te stellen voor publiek. Zoals duidelijk moge zijn uit de voorgaande vragen is er geen deadline om je bij de programmacommissie te voegen, maar eerder zou nuttiger zijn dan later.

Mocht je tot die tijd iets te doen zoeken, we houden hier een overzicht bij voor de programmacommissie: http://piratepad.ca/PPNLprogOverview

Welke mensen zoeken we?

Algemeen:

 • Je kunnen neerleggen bij een besluit waar je het niet mee eens bent;
 • Een compromis kunnen vinden bij conflicten;
 • Spreekt en verstaat Engels;
 • Kan programma’s als Skype, mumble of IRC (eventueel na korte instructie) gebruiken;
 • Kan openlijk werken (voor zover mogelijk), zodat anderen zijn werk kunnen ondersteunen.

De 8 takenpakketten:

Internationaal
Deze persoon houdt overzicht van wat er op internationaal niveau speelt. Dit houdt in internationale verdragen, EU richtlijnen, welke groeperingen er bezig zijn met wat, en etc. Deze persoon is de ogen op het spel, wat internationale verwikkelingen betreft. En communiceert dit naar de rest van de leden en de programmacommissie.

 • Affiniteiten:
  • Vloeiend Engels;
  • Kennis andere talen, voornamelijk Frans, Spaans en Portuguees, een pré;
  • Kan werken met de online gereedschappen van de Europese instituten;
  • Houdt relevante nieuwssites in de gaten;
  • Kent internationale organisaties, verdragen en allianties a lá VN, Navo, WTO, etc.
 • Takenpakket:
  • Monitoring draft proposals;
  • Monitoring questionaires;
  • Monitoring gelieerde NGO’s en activisten;
  • Bovenstaande inzichtelijk maken.

Internationaal + Ideologisch = International Coördinator
Deze persoon onderhoudt de banden met andere piratenpartijen namens de programmacommissie. Hij informeert de Nederlandse tak van internationale ontwikkelingen en vica versa, de internationale partijen van wat er in Nederland speelt. Bij internationale actie, of internationale plannen die op nationaal niveau ondersteund moeten worden (zoals bepaalde beleidsvoorstellen), speelt deze persoon de sleutelrol. Hij is er dus om de samenwerking met andere piratenpartijen vloeiend te laten verlopen.

 • Affiniteiten:
  • Vloeiend Engels;
  • Affiniteit met andere (piraten)culturen een grote pré;
  • Piratenpartijen in andere landen: Zuid amerika, Azie & Midden Oosten is slecht contact mee; deze talen & culturen zijn een pre;
  • Grote Piratenpertijen in Duitsland, Zweden en Spanje, deze culturen zijn een pre;
  • Moet goed met communicatiemiddelen als IRC, email, en wat er zo naar voren kan komen, kunnen opschieten;
  • Vriendelijk persoon;
  • Kennis en filosofische grondslagen van de democratie en politiek.
 • Takenpakket:
  • Coördinator Internationale Piratenpartijen;
  • Hoeft niet per se de officiële coördinator te zijn, zou wel handig zijn.
  • Monitoring PPEU;
  • Monitoring PPI;
  • Verslag uitbrengen over deze organen.

Ideologisch 
Deze persoon is verantwoordelijk voor de consistentie van het programma. Het is ook aan deze persoon om de nationale verwikkelingen te observeren, en te kijken waar en hoe het programma in de politiek gezet kan worden. Deze persoon is de ogen op het spel, wat nationale verwikkelingen betreft.

 • Affiniteiten:
  • Partij-ideologie/-strategie;
  • Moet goed mensen kunnen bijsturen;
  • Goed in hoofdlijnen/bijzaken onderscheiden, en dit op een piratenmanier;
  • Is gedreven om de Piratenpartij daar te laten komen waar het heen wil;
  • Kennis en filosofische grondslagen van de democratie en politiek.
 • Takenpakket:
  • Programma op onderliggende strategie controleren;
  • Het politieke landschap analyseren voor mogelijkheden en risico’s.

Ideologisch + Flexibel = Subjectieve Informatie
Communiceert helder de visie van de partij. Als je het een vieze naam wil geven, denk aan een spindoctor. We smokkelen hier een beetje met ons schema, aangezien deze persoon ook aan de slag zal moeten als er internationale informatie is die er erom vraagt. Niettemin, ligt spin dichter bij de nationale identiteit dan de internationale omstandigheden.

 • Affiniteiten:
  • Weet hoe men effectief met memetica om springt;
  • Trekt graag verbanden tussen harde feiten (de grondslag van de partij) en ontluikende wensen/nieuwe inzichten;
  • Kan ideeën omzetten in actiepunten;
  • Heeft aanstekelijke ideeën of maakt die van anderen aanstekelijker;
  • Kennis en filosofische grondslagen van de democratie en politiek.
 • Takenpakket:
  • Subjectieve informatie onderhouden (denk: opinie, blogs, etc.);
  • Banden onderhouden met het creatieve team;
  • Banden onderhouden met het persteam.

Flexibel – LQFB
Deze persoon heeft ervaring met e-democracy, en wil hier verder mee experimenteren. Deze persoon is om ervoor te zorgen dat de leden zo makkelijk mogelijk invloed krijgen op het programma.

 • Affiniteiten:
  • In staat LQFB software te onderhouden;
  • Goed bekent met Linux/Unix-systemen;
  • Ervaring met Lua is mooi meegenomen;
  • Ten minste basale database-ervaring, liefst iets meer;
  • Onpartijdige en efficiënte administrator;
 • Takenpakket:
  • Coördinator LQFB.

Flexibel – Werkgroepen
Deze persoon is er om ervoor te zorgen dat de Piratenpartij vanuit haar ledenbasis en de rest van het internet zulk sterk mogelijke voorstellen smeedt. De beste manier om hier mee te experimenteren is waarschijnlijke werkgroepen zelf hun innerlijke organisatie te laten vormen, en de ‘best practices’ bij te houden. Om toe te zien op de kwaliteit moet deze persoon academisch onderlegd zijn, en kent bij voorkeur een hoop vrienden wiens expertise hij gebruik van kan maken, zo hij ze niet zover krijgt om actief mee te doen in een werkgroep.

 • Affiniteiten:
  • Thuis in de wereld van academici;
  • Mensenkennis, in staat met neurodiversiteit om te springen/mensen van aller pluimage te werken;
  • Kan logisch denken maar is daar niet door gehinderd.
 • Takenpakket:
  • Coördinator Werkgroepen.

Flexibel + Internationaal = Objectieve informatie
Onderhoudt het kennispeil van de partij. Hier smokkelen we weer een beetje met ons schema, ook nationale kennis moet bijgehouden worden door deze persoon, maar met zo min mogelijk subjectiviteit. Hij onderhoudt tabs met de werkgroepen, en de ideologische en internationale groep om hun research op te slaan.

 • Affiniteiten:
  • Kan objectiviteit van informatie toetsen;
  • Is goed in bronnenonderzoek;
  • Leest veel talen, zo nodig met hulp van Google Translate etc, liefst kennis Engels en basiskennis van Romaanse en/of Slavische talen;
  • Niet bang voor wikisyntax en databases, leert graag iets nieuws.
 • Takenpakket:
  • Objectieve informatie onderhouden;
  • Kennisbasis onderhouden (denk: wiki.);
  • Backups seeden.

Internationaal + Vast + Flexibel = voorzitter
Deze persoon bewaart het overzicht tussen de diverse aspecten van de programmacommissie en stuurt bij waar nodig. Deze persoon is ook aanspreekpunt voor de programmacommissie als geheel. Het is zijn taak deadlines te stellen en erop toe zien dat deze gehaald worden.

 • Affiniteiten:
  • Kan met mensen omgaan en mensen motiveren;
  • Weet te delegeren;
  • Weet verantwoordelijkheid te nemen;
  • Rent graag achter (detail)zaken aan om alles top te krijgen.
 • Takenpakket:
  • Voorzitter van de programmacommissie;
  • Coördineren van programmacommissie;
  • Waken over de defensiemechanismen tegen machtscentralisatie;
  • Bijwerken van de “What PPNL is currently doing”-lijst.

Naast de lopende taken heeft programmacommissie ook enkele taken die eenmalig uitgevoerd moeten worden:

 • Verkiezingsprogramma 2012;
  • Update 2010;
  • Uitleg e-democracy.
 • Software opzetten voor werkgroepen en LQFB, vervolgens begeleiden dit systeem te gaan gebruiken;
 • Eerste protocollen opzetten naar aanleiding van defensiemechanisme 1: iedereen is leider voor zover dat leiderschap nuttig is, dit zowel interpreterend als een uitnodiging om te delegeren naar meer capabele personen, als een scheermes tegen individuele macht, en als een wapen tegen oneigenlijke barrières;
 • Eerste protocollen opzetten naar aanleiding van defensiemechanisme 2: decentralisatie van de macht, zorg ervoor dat niemand onmisbaar is en zowel de uiting van een doel als het inzetten van middelen via een zo groot mogelijke, doch efficiënte en geïnformeerde groep loopt.

Mocht je jezelf willen opgeven kan dat per mail bij ledenraad (op) piratenpartij.nl ter attentie van programmacommissie. Vermeld dan welke takenpakketten je op je zou kunnen nemen, je motivatie, eventueel persoonlijke overtuigingen, en wat je voor de rest nog denkt dat nuttig is.


Responses

 1. So where does one respond to this?

  • ledenraad (op) piratenpartij.nl


Categorieën

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 116 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: