Gepost door: Dirk Poot | 2012/05/10

BREIN wint, democratie verliest

BREIN wint, democratie verliest

Op 11 januari sprak de rechter uit dat internet providers XS4ALL en Ziggo het internetverkeer van hun klanten moeten censureren. Vandaag is bekend geworden dat ook de andere providers, alle vreugde over de pas gewonnen netneutraliteit te spijt, eveneens moeten gaan censureren. Aan het eind van de ochtend is ook het vonnis van BREIN vs de Piratenpartij van de fax gerold.

De uitslag:

Ex parte-bevel niet vernietigd
De  rechter heeft besloten dat het ex parte-bevel rechtmatig was, daarmee lijkt het recht op hoor en wederhoor definitief uit de ‘IE’-rechtspraak verwijderd te worden. De bezwaren die de Piratenpartij had neergelegd bij de rechtbank zijn ongegrond verklaard. Blijkbaar is het niet belangrijk om de wederpartij te horen in een rechtszaak. Hier blijkt maar weer eens wat er fundamenteel mis is met het ‘IE’-recht. De belangen van een kleine groep monopolisten staan hoger dan algemene  belangen als vrijheid van informatie en vrijheid van meningsuitingen. Ook blijft hiermee de deur open om anderen zonder proces te veroordelen.

Specifieke proxy blijft gecensureerd
Het ex parte-bevel blijft helaas van kracht. Dat betekent dat we onze specifieke proxy tpb.piratenpartij.nl moeten blijven censureren. Ook mogen we geen lijsten meer plaatsen met manieren hoe je eventueel de blokkade kunt omzeilen.

Generieke proxy moet gecensureerd
Dit  is een klap in het gezicht voor het vrije  internet en een juridisch novum. We komen op een  glijdende schaal. Steeds meer  stukjes internet zouden gecensureerd  moeten worden, omdat ze eventueel  toegang verschaffen aan the Pirate  Bay, tot uiteindelijk een groot deel  van het internet geblokkeerd zou  zijn.

Nog onduidelijk
In punt ii) van het vonnis wordt het de Piratenpartij geboden ‘zich te onthouden van het aanbieden van directe links naar de bedoelde TPB dedicated proxies‘.

Dit verbod lijkt zich uit te strekken tot het hele *.piratenpartij.nl domein. We moeten dus de hele site van de Piratenpartij, inclusief het blog, uit gaan kammen op zoek naar alle verwijzingen naar bijvoorbeeld http://www.geenstijl.nl en http://www.rechtspraak.nl. Als we €5000 in willen zetten kunnen we testen wat de rechtbank precies bedoelt met ‘directe links’.

Punt v) gebiedt  de Piratenpartij “zich te onthouden van het plaatsen van lijsten met  internetadressen waarmee blokkades van TPB kunnen worden omzeild, op  haar subdomein tpb.piratenpartij.nl.”

Het lijkt erop dat ook een verwijzing naar de downloadpagina voor de Tor-browser, of zelfs de Opera-browser illegaal geworden is.

Directe links naar reverse proxies lijken dus vanaf nu overal verboden voor de Piratenpartij, en daarnaast mag er op tpb.piratenpartij.nl geen uitleg meer staan of verwezen worden naar sites waar uit te vinden is hoe de blokkades te omzeilen zijn. Met het Auteursrecht in de hand slaagt BREIN er dus in om een politieke partij letterlijk de mond te snoeren over het omzeilen van censuur.

punt vi) maakt daarnaast duidelijk dat BREIN een direct financieel belang heeft bij de hoogte van de boetes. Verbeurde dwangsommen vervallen niet aan de staat, maar verdwijnen gewoon in de kas van BREIN.

En hoe nu verder?
We zijn het vonnis nu nader aan het bestuderen en gaan bekijken wat onze vervolg stappen zullen zijn. De Piratenpartij zal de door de rechter opgelegde maatregelen in ieder geval onder luid protest honoreren. De uitspraken van vandaag tonen wel aan dat de Piratenpartij broodnodig is in het politieke landschap. Een rechter interpreteert slechts wat de wet voorschrijft en als dit vonnis onrechtvaardig lijkt dan komt dat omdat de wet onrechtvaardig is. De juichverhalen over de gewonnen #netneutraliteit laten al zien dat politiek Den Haag niet snapt waar het werkelijke probleem zit. Zolang lobbyisten met het Auteursrecht in de hand politieke partijen kunnen censureren, is het de Auteurswet die eerst dringend aangepast moet worden. Het lijkt erop dat alleen de Piratenpartij de kennis en het lef heeft om dat punt in Den Haag te gaan maken. 12 september wordt dus een belangrijke dag!

Wil je zelf de complete beschikking lezen? Hier te vinden.

Gepost door: Dirk Poot | 2012/05/10

Voer voor juristen en studenten

Voer voor juristen en studenten

Vandaag verwachten we de uitspraak van zowel het opheffings kort geding als het executiegeschil waarin de Piratenpartij en de Stichting Brein verwikkeld zijn. Hierbij een kort chronologisch overzicht van de proxy-discussie, met links naar de relevante juridische documenten.

wo 7 april 2010

do 29 maart 2012

 • De Piratenpartij wordt door Stichting Bescherming Rechten Entertainment INdustrie gesommeerd om tpb.piratenpartij.nl offline te halen.

ma 2 april

 • Grijsmakingsverzoek opgesteld en verstuurd. Een grijsmakingsverzoek is een verzoek aan de rechtbank om het afgeven van een ex parte in eerste instantie af te wijzen, of om anders in elk geval gehoord te worden over het verzoek tot een ex parte voorziening.

di 3 april

do 12 april

 • De eerste poging BREIN om zonder wederhoor een uitspraak te krijgen strandt. De Piratenpartij wordt door de rechtbank echter niet gehoord of op de hoogte gesteld van het verzoek van BREIN.

vr 13 april 16:05

 • De tweede poging blijkt succesvol; BREIN krijgt ex parte toegewezen, nog steeds zonder dat de Piratenpartij gehoord is.
 • Piratenpartij moet tpb.piratenpartij.nl proxy offline halen op straffe van €10.000 per dag met een maximum van €1.000.000.
 • De beschikking wordt om 16:05 betekend en om 16:45 per email toegezonden.
 • De gestelde deadline is 6 uur, zodat wij tot vrijdagavond 22:05 de tijd hadden om aan het vonnis te voldoen.
 • Telefonisch overleg tussen onze advocaat en de rechter leveren vrijdag laat in de avond vooralsnog niets op.

za 14 april 20:12

 • Om 20h00 worden per email aanvullende eisen van BREIN ontvangen:
  • Alle links naar andere proxies dienen van tpb.piratenpartij.nl verwijderd te worden.
  • Generieke proxy.piratenpartij.nl moet gefilterd worden.
  • BREIN stelt een bedrag van €20.000 te kunnen executeren wanneer niet voor zondag 15 mei, 12:00 aan de aanvullende eisen voldaan is.

zo 15 april 11:59

 • Op tpb.piratebnpartij.nl worden uit voorzorg alle links vervangen door platte tekst.
 • De eis met betrekking tot het filteren van de generieke proxy hebben we als ongegrond naast ons neer gelegd.
 • Gedurende de ochtend en middag nieuw overleg met rechtbank Den Haag

ma 16 april

 • In eerste instantie wordt de datum voor het executiegeschil vastgesteld op 24 april. De Piratenpartij kan het zich echter niet veroorloven zo lang te wachten.
 • Gedurende de dag en avond overleg tussen advocaten en rechtbank Den Haag.
 • Rond 23:00 besluit de rechter voor de volgende dag in een spoedprocedure het door de Piratenpartij tegen BREIN aangespannen executiegeschil te behandelen.

di 17 april

ma 23 april

 • Nieuwe eisen van BREIN
 • Op de laatste dag voor het kort geding onvangt de Piratenpartij 45 pagina’s met argumenten, 20 pagina’s met produkties en forse aanvullende eisen:
 • nogmaals een de eis om ook links naar andere proxies te verbieden.
 • nogmaals de eis om ook de open proxy te laten filteren.
 • BREIN eist recht om in het vervolg, zonder tussenkomst van de rechter, nieuwe IP-adressen en domeinen te gaan filteren.
 • BREIN eist een ruim spreekverbod voor de piratenpartij: “De Piratenpartij te gelasten zich te onthouden van het aanmoedigen van het publiek, waaronder gebruikers voor wie de toegang tot The Pirate Bay door hun ISP geblokkeerd is, om die blokkade te omzeilen,  in het bijzonder door het aanbieden van informatie met de kennelijk  bedoeling om hen die onder een blokkade vallen aan te zetten tot het  omzeilen van zulke blokkades, met name via het subdomein  tpb.piratenpartij.nl dat door de activiteiten van de piratenpartij  bekendheid heeft gekregen als bron voor omzeiling van de blokkade van TPB”.

dinsdag 24 april

 • De Rechtbank in Den Haag heeft twee zaken behandeld: het Executiegeschil wat voornamelijk over de rechtmatigheid en de procedures rond de ex parte ging, en het Opheffingskortgeding waarin de eisen van BREIN aan de orde zijn gekomen.
 • BREIN zwakt tijdens de zitting de eis voor het aanmoedigingsverbod af zodat deze alleen voor tpb.piratenpartij.nl zou gelden.
 • Pleinota’s:

donderdag 10 mei:

 • Uitspraak verwacht in
  • BREIN vs KPN, Tele2, T-Mobile &UPC
  • BREIN vs Piratenpartij,
  • Piratenpartij vs BREIN

Achtergrond

 • Ex parte komt uit het latijn en betekent ‘zonder wederhoor’. Er is slechts een besloten zitting waarbij alleen de eisende partij aanwezig is.
 • Enkele recente juridische blogs over de ex parte:
Gepost door: thijsmarkus | 2012/05/09

Update Programma en Kieslijst

Update Programma en Kieslijst.

Het programma van de Piratenpartij is erop geënt participatie van de leden zoveel mogelijk te faciliteren. Deze blog gaat dan ook nog niet zo zeer over de inhoud van het programma als wel over hoe het programma tot stand komt en welke mensen we zoeken om dat proces te begeleiden. Onderaan dit stuk vind je ook een oproep voor kandidaten voor de kieslijst.

Het programma valt uiteen in drie delen: een internationaal deel, een nationaal vast deel en een nationaal flexibel deel. Eerst zullen we deze 3 onderdelen per stuk wat toelichten, hierna bespreken we hoe ze samen komen in de programmacommissie. Het zal dan ook duidelijk worden welke expertisevlakken we zoeken voor de programmacommissie.

Het internationale deel van ons programma bestaat uit wat overeen gekomen is met andere Piratenpartijen, en houdt vooral dingen in die alleen op Europees niveau aangepakt kunnen, of moeten worden. Ook dit deel van het programma is in evolutie, maar dan vooral in samenspraak met andere piratenpartijen en in reactie op trends op internationaal niveau. Voor dit deel van het programma hebben we dan ook mensen nodig die een affiniteit hebben met dergelijke internationale politiek.

Het vaste deel van ons programma bestaat vooral uit randvoorwaarden voor de democratie die in stand gehouden moeten worden, en hersteld waar nodig. Hier staan de principiële punten van de partij. Denk aan dingen als privacy, transparantie, ongecensureerd internet, etc. Hoewel alle leden deze dingen waarschijnlijk onderschrijven, hebben we voor de programmacommissie mensen nodig die deze principes in een breder kader kunnen plaatsen en verdedigen, ergo mensen met de visie die deze dingen onderling verbindt.

Het flexibele deel van ons programma komt van de leden zelf. Het leeuwendeel van het programma zal hieronder vallen, en dit is waar mensen los kunnen gaan met “gestoorde” en “geniale” invallen. De mensen van de programmacommissie zijn er echter om dit proces te begeleiden – en niet om zelf de inhoud te geven. Eventueel kunnen we dit deel van het programma verder onderverdelen in 2 delen: een actief en creërend deel dat met nieuwe voorstellen komt en een passief en controlerend deel dat de voorstellen aanneemt of afschiet.

Voor het actieve en creërende deel is het waarschijnlijk dat er werkgroepen gemaakt worden, die zich toeleggen op een bepaald beleidsvlak of een specifiek probleem. Hopelijk kunnen we voor ieder beleidsvlak voldoende mensen vinden die relevante expertise hebben om de werkgroep te begeleiden. De programmacommissie zal er dan ook op moeten toezien dat er voldoende experts geïnteresseerd raken om zich bij de werkgroepen te voegen. Deze werkgroepen zullen dan ook min of meer onder de programmacommissie vallen.

Voor het passieve en controlerende deel hebben we met Liquid Feedback een goeie basis. Hoewel het aan de individuele werkgroepen zelf is waar en wanneer zij hun voorstellen willen toetsen aan alle leden, zal deze toetsing een noodzakelijke stap zijn voordat een voorstel wordt opgenomen in het programma.

Om kort te gaan, voor de programmacommissie zoeken we de superman (of supervrouw) die op de hoogte is van wat er speelt in andere piratenpartijen en van wat er speelt op Europees niveau en in internationale verdragen. Daarnaast begrijpt deze kandidaat de kernvisie van de piratenpartij en vecht hij voor democratische principes. Ook heeft hij een groot academisch netwerk om experts uit te mobiliseren en hij heeft ervaring met e-democracy. Aangezien deze superman waarschijnlijk niet bestaat, zullen we moeten proberen om al deze aspecten met een diversiteit aan mensen af te dekken. Mocht je denken op 1 van deze vlakken mee te kunnen helpen, denk er dan alvast over na of je je hiervoor wil opgeven. De officiële oproep zal spoedig volgen.

Hoewel de meeste verkiezingsprogramma’s theoretische vierjarenplannen zijn, waarvan de houdbaarheidsdatum na een jaar al overschreden is, moet ook de Piratenpartij met een verkiezingsprogramma komen. Het is aan de programmacommissie zelf om hier definitieve inhoud aan te geven, maar de suggestie is om dit boekje te beperken tot het internationale en vaste deel, en een grondige uitleg van het flexibele deel. Eventueel kunnen punten uit het flexibele deel die al aangenomen zijn ten tijde van publicatie hier ook in opgenomen worden. Ons verkiezingsprogramma bestaat dus eigenlijk uit een inflexibel papieren deel, en een flexibel online deel, wat zich voortdurend zal blijven aanpassen aan de nationale en internationale omstandigheden. Dit online deel zal ook makkelijk bereikbaar zijn, en een handleiding zal het papieren verkiezingsprogramma moeten afsluiten. Het online deel zal via de site bereikbaar zijn zodra te testen zijn afgerond.

Voor de kiescommissie zoeken we wat meer oudgedienden, die de kieslijstkandidaten vertrouwelijk kunnen screenen en onder de leden kunnen peilen hoe het zit met de populariteit van die kandidaten. Uit deze screening en peiling zal de kiescommissie dan de kieslijst moeten samenstellen. Hierbij is natuurlijk het devies om zoveel mogelijk de stemming onder de leden te volgen, maar wellicht dicteert informatie die bij de screening boven tafel is gekomen enkele aanpassingen. De uiteindelijke lijst zal dan weer door de leden goedgekeurd moeten worden. Mocht je zo’n oudgediende zijn, stuur dan een korte motivatie per mail naar ledenraad (op) piratenpartij.nl. Mocht je je willen opgeven voor de kieslijst zelf, dat kan zeer binnenkort.

Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Denk er alsjeblieft over na of je mee wilt helpen in een van deze commissies, en dan komen wij binnenkort met meer.

Gepost door: Nico J. Manz | 2012/05/08

Update: Invoering wietpas gevaarlijke inbreuk op privacy

Ledenlijsten
De wietpas is pas enkele dagen oud en het systeem lijkt nu al misbruikt te worden. Zo wilde de politie bij een controle op de coffeeshop ‘Club 88’ in Geleen de ledenlijst en de klantgegevens meenemen. Dit is een grove schending van de privacy van de leden van de coffeeshops en druist in tegen de beloftes die gedaan zijn bij de invoering van de wietpas. De advocaat van de coffeeshop reageerde:

“De praktijk leert dat de politie de gegevens van de klanten natrekt. In Breda en Maastricht zijn burgerservice nummers van klanten opgevraagd en genoteerd. Zo komen de klanten dus wel degelijk op allerlei illegale lijstjes terecht die door de politieagenten met iedereen naar eigen inzicht gedeeld kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de convenantpartners zoals het verbond van verzekeraars”.

De wietpas wordt nu al misbruikt om een database aan te leggen van ‘drugsgebruikers’. Precies waar iedereen bang voor was. Ondertussen heeft de lokale politiek al vragen gesteld over het opvragen en meenemen van de ledenlijsten bij coffeeshops. Binnen een paar dagen blijken de garanties die Opstelten gegeven heeft voor de bescherming van de privacy van de leden net zo boterzacht als de dogmatische fantasieonderbouwring van de noodzaak tot de wietpas zelf.

Waarom steunden D66 en GroenLinks de wietpas?
Opmerkelijk is dat het Kunduz-akkoord een hoop schadelijke ideologische nonsens wetten van het mislukte experiment Rutte I onmiddellijk heeft teruggedraaid. De dierenpolitie werd binnen het uur afgeschaft en ook de BTW-verhoging op cultuur was direct van de baan. Des te opmerkelijker dat deze partijen zonder morren of bezwaren de wietpas als cadeautje hebben weggeven aan VVD, CDA en CU.

Het laat weer eens zien dat D66 en GroenLinks inmiddels zo volledig geïntegreerd zijn in het Haagse systeem, dat beide partijen zonder problemen de privacy van een grote groep Nederlanders op de tocht zetten. Internetvrijheid was al een schaamlap die alleen voor verre buitenlandse dissidenten van stal werd gehaald; ook privacy en een evenwichtig drugsbeleid is overboord gezet door de aankomende regenten. De straatdealers zijn in elk geval blij met het cadeautje.

Discriminatie
De omslachtige constructie met het verplichte GBA-uittreksel heeft slechts ten doel om de door Nederland ingestelde blokkades op het vrije Europese verkeer van goederen en diensten aan het oog van het Europese Hof van Justitie te onttrekken. Immers, er is geen sprake van de in Europa verboden discriminatie op nationaliteit, maar alleen een ‘indeling op woonplaats’.

De gemeente Eindhoven is gelukkig open over de echte gevolgen van de wietpas, en heeft voor Nederlanders de GBA-verplichting afgeschaft. Daarmee is het anti-Europese en discriminerende effect van de wietpas tenminste wél gelijk duidelijk.

De Piratenpartij hoopt en verwacht daarom dat de rechter die zich binnenkort buigt over de rechtszaak tussen de Tilburgse coffeeshop en de overheid gevoerd zal worden, gewoon door de juridische camouflage heen zal prikken. De wietpas in de huidige vorm discrimineert, brengt een tsunami van straatdealers met zich mee en stelt de politie in staat om zonder enige democratische waarborgen lukraak lijsten van ‘verdachte figuren’ op te stellen.

Gepost door: Nico J. Manz | 2012/05/02

Invoering wietpas gevaarlijke inbreuk op privacy

Als het aan de Piratenpartij ligt, is de wietpas na de verkiezingen weer exit.

Op 1 mei is de wietpas ingevoerd in de zuidelijke provincies. Alleen clubleden mogen hun blowtje nu nog halen bij de coffeeshops. Om ‘clublid’ te worden moet je aan enkele eisen voldoen. Je moet de Nederlandse nationaliteit bezitten, in Nederland wonen en natuurlijk meerderjarig zijn. Om dit te bewijzen moet je een uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie (waar je nog voor moet betalen ook) inleveren bij een coffeeshop naar keuze.

Privacy
Los van het feit dat het weigeren van Europese burgers gewoonweg discriminatie is, is de wietpas een inbreuk op de privacy. Mensen worden verplicht om zich te registreren als ‘drugsgebruiker’. Het eventueel uitlekken van de informatie kan grote gevolgen hebben voor de kansen op de arbeidsmarkt van de wietgebruikers. De wietpas wordt ingevoerd, zonder dat duidelijk is hoe de privacy van de gebruiker gewaarborgd wordt. De regering verplicht haar burgers om alle noodzakelijke gegevens voor identiteitsdiefstal op een presenteerblaadje aan te bieden aan een branche die ze zelf niet vertrouwt. Op ideologische gronden verzaakt het demissionaire kabinet hiermee bewust de zorgplicht naar haar burgers.

Straatdealers
Er zijn echter ook mensen die dolblij zijn met de komst van de wietpas: de straatdealers en drugsrunners. Ze hebben nu een hele nieuwe markt erbij gekregen. De buitenlanders blijven naar Nederland komen, ook om een blowtje te halen. Als ze dit niet meer zelf in een shop kunnen halen, dan kopen ze het wel op straat. Ze hebben een heel eind gereden en zullen niet zomaar met lege handen weer willen vertrekken.

Meer overlast
Het doel van de wietpas is ‘de drugsoverlast, met name in de grensstreken’, te verminderen. De nieuwe regeling zal echter resulteren in meer overlast. Het gedoogbeleid in Nederland werd ingevoerd om de criminaliteit die met illegale drugshandel gepaard gaat terug te dringen. Door de wietpasregeling belanden we uiteindelijk in de situatie zoals deze was voor het gedoogbeleid.

Scholieren
Daarbij zullen straatdealers er ook geen probleem mee hebben om de markt van de Nederlandse schoolgaande jeugd aan te boren. Niet alleen zullen ze zich weinig gelegen laten liggen aan de strenge leeftijdsgrenzen van coffeeshops of de 500-meter grens rond middelbare scholen. Daarnaast mag je ervan uitgaan dat ze nog een compleet assortiment zwaar verslavende straat-drugs in de aanbieding hebben voor de scholieren van Zuid-Nederland. PVV, CDA en VVD worden bedankt.

Gepost door: Ray076NL | 2012/05/02

Kroegbijeenkomsten weer van start!

De Piratenpartij organiseert open bijeenkomsten, ‘kroegmeetings’ of ‘kroegbijeenkomsten’, bedoeld om geinteresseerden kennis te laten maken met de partij en om ruimte te geven aan discussie.

Na een tijdelijke stop gaan de kroegmeetings in Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Heerlen weer van start! Iedere Club heeft zo zijn eigen stek, maar allen met een gemoedelijk open karakter, je kunt zo aanschuiven.

In komende bijeenkomsten zal er natuurlijk worden stilgestaan bij de rechtzaak tegen st. BREIN, de wietpas, en de komende verkiezingen in september. Ook word er gediscussiëerd over variërende standpunten.

Hieronder staan de data voor de komende bijeenkomsten, de bijeenkomsten vinden in principe 1x per maand plaats, meer info bij de adresdetails.
Data voor de maand mei:
04-05: Eindhoven, Start om 20:15 ivm dodenherdenking.
11-05: Utrecht
18-05: Amsterdam
25-05: Heerlen, Duitse piraten aanwezig.
01-06: Eindhoven, vergadering om 19:30, borrelen om 20:30.

 

Eindhoven: 1e vrijdag van de maand;
Gewoonlijk vanaf 19:30 vergadering (boven), vanaf 20:30 beneden borrelen.
Trafalgar pub http://www.thetrafalgarpub.nl/
Dommelstraat 21, 5611 CJ, Eindhoven
Contact: Raymond van Vugt; piraatraymond@gmail.com
Noot: Bij lekker weer zitten we achter buiten, vergadering boven, anders bij de bar voor.

Utrecht: 2e Vrijdag van de maand; vanaf 19:30
Iedere 2e vrijdag van de maand.
Mick O’Connells http://www.mickoconnells.nl
Jansdam 3, 3512 HA, Utrecht
Contact: DH is tijdelijk contactpersoon voor deze kroegmeet; primaatpiraat@gmail.com

Amsterdam: 3e vrijdag van de maand; vanaf 20:00
Batavia 1920 http://www.batavia1920.nl/
Prinshendrikkade 85, Amsterdam
Contact: Rodger van Doorn; rodger.van.doorn@piratenpartij.nl

Heerlen: 4e vrijdag van de maand; vanaf 19:30
Café Bracke
Pancratiusplein 1, 6411 JZ, Heerlen
Contact: Roberto Moretti; roberto.moretti@piratenpartij.nl

Wij zijn geen one-issue partij, wij zijn de core-issue partij.

Informatiepolitiek, wat is da?

Wij leven in een informatiemaatschappij

De Piratenpartij zet zich in voor informatiepolitiek. Dat wil zeggen, de politiek van het managen van informatie. Dit klinkt misschien vaag, maar we zullen de verwarring eerst nog wat vergroten door te zeggen dat politiek op zich een vorm van informatiemanagement is. Politiek is de vorm van informatiemanagement die alle belangen tegen elkaar afweegt, feiten opzoekt, meningen en idealen erbij trekt en dan dit alles samen voegt tot een uiteindelijke beslissing.

De beste vorm van politiek is nog altijd een paar capabele mensen selecteren, deze een regeringsplek geven, en hen het vanaf daar verder uit laten zoeken. Immers, voordat het internet er was, was de feedback van de burger tot haar vertegenwoordiger beperkt tot brieven en telefoon. De burger moest zijn informatie van algemene berichtgeving in kranten en op tv halen. Kamerleden en ministers hebben een korte inwerktijd en kunnen niet alle relevante informatie in korte tijd zelf vinden en filteren. Deze afgevaardigden waren daardoor noodgedwongen op lobbyisten en bureaucraten aangewezen om hen van relevante en actuele informatie te voorzien. Dit is grofweg de politieke informatie-ecologie zoals die tot op heden was.

Zoals globale klimaatverandering soorten laat uitsterven, en nieuwe soorten de mogelijkheden geeft om op te komen, zo maakt de verandering in de informatie-ecologie ruimte voor een beestje van een andere aard dan de voorgaande. De organismen die in de bovenstaande informatie-ecologie geëvolueerd zijn, hebben daarbij een grote bagage opgebouwd die ze hindert in het aanpassen, bagage die nieuwkomers niet op hoeven te pikken terwijl zij groot groeien in deze omstandigheden.

Nieuwe kansen

De Piratenpartij ziet de mogelijkheden om met onze nieuwe communicatiemiddelen een overheid te maken die democratischer, beter en efficiënter is dan alle voorgaande bestuursvormen. Stel je nou eens voor dat we alle verzamelde kennis en expertise die op het internet te vinden is, op de een of andere manier kunnen verzamelen, bundelen en gestructureerd kunnen gebruiken voor onze voorstellen. Geen gevestigde politieke partij of gigantische bureaucratie kan daar tegenop.

Stel je nou ook eens voor dat we alle meningen en ideologieën kunnen bundelen, en op die wijze meteen weten wat het draagvlak is voor een voorstel: waar zien mensen niets in en waarvan willen ze juist meer? Hiermee kan dan gelijk getoetst worden of voorstellen ook op een politiek draagvlak kunnen rekenen, en bij gebrek daaraan kan een voorstel gelijk worden aangepast om aan zo veel mogelijk wensen te voldoen.

Het zal niet makkelijk zijn een dergelijke visie vorm te geven. Het zal een proces van vallen en opstaan, grove blunders en minimale overwinningen zijn. De andere partijen zullen zich er dan ook niet aan willen branden. De Duitse Piratenpartij heeft met haar Liquid Feedback (LQFB) systeem een aardig opzetje gemaakt, en wij zijn dan ook van plan deze over te nemen en te kijken hoe er verder aan gesleuteld en verbeterd kan worden. Een ander voorbeeld is het IJslandse online schaduwparlement. Maar maak je geen illusies, de afstand tussen LQFB en het bovenstaande plaatje is nog groot.

Maar mochten wij erin slagen een dergelijk systeem draaiende te krijgen, hebben wij maar één zetel nodig om betere initiatiefwetten in te dienen dan waar het kabinet zelf mee op te proppen kan komen. Als we daar eenmaal zijn, hebben de overige partijen nog maar één keuze: of zich aanpassen naar dit model, of achtergelaten worden omdat hun informatiemanagement-capaciteit veruit inferieur is. Het staat ze natuurlijk vrij om daarin gebruik te maken van onze verkenning van dergelijke methoden, die wij dan ook zo openbaar mogelijk zullen houden.

Want op het moment dat de andere partijen zich moeten aanpassen zal binnen een paar jaar een enorme democratische inhaalslag gemaakt worden. Let wel, het model dat wij voorstaan is inherent open voor de burger. Geen idee, mening of persoon zal nog buiten de boot vallen. De democratische praktijk wordt teruggegeven aan de burgers van de democratie, waar ze hoort.

Oude gevaren.

Om dit te realiseren zijn er nou eenmaal wat dingen nodig, deze dingen vormen min of meer ons niet-over-te-onderhandelen kernprogramma. Privacy moet gewaarborgd worden, zodat de burger machtiger is dan de overheid in dit kader, iets wat altijd een randvoorwaarde voor democratie is. Transparantie is cruciaal, want waar de informatiestroom afgedekt is, kan er ook niet over nagedacht worden met de collectieve denkkracht van de gehele bevolking. Bedreigingen voor het internet zoals een disproportioneel auteursrecht moeten per direct aan de huidige tijd worden aangepast, voor zover ze snijden met het vrije internet. Wetten die vertellen wie welke informatie mag gebruiken zijn hoe dan ook bloedlink in een vrije informatiesamenleving, die niet kan bestaan zonder doorstroom van informatie.

Wij kunnen dit niet alleen, net zoals in een gezonde democratie, werkt experimenteren met democratie ook alleen als er genoeg mensen mee doen. Dit experimenteren zal dan ook een open systeem zijn waarop iedereen welkom is. Je bent nu ook al van harte welkom mee te denken of mee te helpen door zelf iets op poten te zetten.

Je kunt je inschrijven op de algemene mailing list, of ons vinden op irc.piratenpartij.nl/#piratenpartij.

Beluister het interview met Piratenpartij NL voorzitter Dirk Poot:

> 04:46 min. [Radio 1, KRO Goedemorgen Nederland, 24-04-2012] Radio 1

Aan het eind van het gesprek sluiten presentatoren Sven Kockelmann en Prem Radhakishun een weddenschap af met Dirk Poot over het aantal zetels dat de PPNL in de Tweede Kamer gaat halen bij de komende verkiezingen.

Gepost door: thijsmarkus | 2012/04/24

Zitting Piratenpartij vs BREIN afgelopen.

Vandaag diende bij het Haagse gerechtshof de zaak van de Piratenpartij tegen stichting BREIN om de door BREIN geëiste censuur op te heffen. De rechter heeft vandaag beide pleidooien in ontvangst genomen en zal op 10 mei uitspraak doen.

In de zaak wees de piratenpartij op de ernstige gevaren van een hellend vlak en dat een beetje censuur niet bestaat. Ook heeft zij gepoogd duidelijk maken welk een politieke aard deze zaak heeft.

Ook heeft zij geprobeerd het gebruik van ex-parte verboden in dit soort zaken aan te vechten, daar deze door stichting BREIN als wapen gebruikt worden om de minder kapitaalkrachtigen hun wil op te leggen.

BREIN bracht daartegen in dat men ook via tpb.piratenpartij.nl naar de the pirate bay kon, en dat het daarom net iets meer schuldig is dan de rest van het internet, als het op filesharing aan komt.

De rechter zal op 10 mei beslissen wie er gelijk heeft, op dezelfde dag dat de uitspraak is in het proces van BREIN tegen de overige ISP’s. De teerling is geworpen en de piratenpartij kruist haar vingers.

Gepost door: Dirk Poot | 2012/04/24

BREIN eist spreekverbod voor de Piratenpartij

BREIN eist spreekverbod voor de Piratenpartij

“Aanmoedigen van omzeilen blokkade moet verboden worden”

23 april om 12:01 heeft de advocaat van de stichting Bescherming Rechten Entertainment INdustrie op de valreep nog 45 pagina’s met aanvullende argumenten en eisen ingediend, plus nog eens 20 produkties. In de woorden van mijn oude leraar Natuurkunde: “Als je ze niet kunt overtuigen, probeer ze dan in elk geval te verwarren.”

Een aantal aanvullende eisen waren al bekend, BREIN wil de Open Generieke Proxy gefilterd hebben én de stichting wil het plaatsen van hyperlinks naar andere proxies strafbaar maken met €10.000 boete per dag.

Nieuw is daarbij ook de eis van deze lobbyclub om in het vervolg permanent op de stoel van de rechter te mogen blijven zitten, en ons verder per fax op de hoogte te brengen van alle sites die in de toekomst door ons gecensureerd dienen te worden. De lijst van verboden sites is in de eis van BREIN uiteraard samengesteld door de stichting zelf.

De meest schokkende eis is echter eis nummer V
BREIN eist doodleuk een verbod op “het aanmoedigen van het publiek, waaronder gebruikers voor wie de toegang tot The Pirate Bay door hun ISP geblokkeerd is, om die blokkade te omzeilen, in het bijzonder door het aanbieden van informatie met de kennelijk bedoeling om hen die onder een blokkade vallen aan te zetten tot het omzeilen van zulke blokkades, met name via het subdomein tpb.piratenpartij.nl dat door de activiteiten van de piratenpartij bekendheid heeft gekregen als bron voor omzeiling van de blokkade van TPB;”

Voor de duidelijkheid. Niet alleen wordt als het aan BREIN ligt het simpele plaatsen van een link beboet met €10.000. BREIN eist letterlijk dat het aanmoedigen van het omzeilen van de blokkade beboet wordt met 10.000 euro per dag en een maximum van 250.000 euro.

Rechtspraak.nl ook verboden?
Dit kan niet anders gezien worden dan als een botte poging om aan de start van het verkiezingsseizoen een politieke partij te verbieden om één van haar belangrijkste politieke boodschappen uit de dragen. Melden dat er in Nederland censuur is en het uitleggen waarom dat niet effectief, niet gewenst, niet nodig en niet haalbaar is, zal als het aan Brein ligt zonder meer bestraft worden met 10.000 euro boete. We mogen van BREIN straks niet eens meer linken naar rechtspraak.nl waar alle ‘verboden links’ straks via de processtukken zichtbaar zijn. Onmogelijk is te voorspellen wat door Brein zal worden opgevat als aanmoediging om deze censuur te omzeilen. De ruime interpretatie van beschikkingen door BREIN in het recente verleden geeft ons aanleiding het ergste te vrezen.

De auteursrechten waar Brein zich op beroept zijn uiteindelijk strijdig met grondrechten als privacy, vrijheid van meninguiting en persvrijheid. Tot nu toe heeft Brein zich ingezet voor niet effectieve blokkades. Met het verbieden van een politieke partij om zijn standpunten onbeperkt uit te dragen, gaat Brein een flinke stap verder. Dit toont aan hoe relevant politieke beslissingen over de afweging van auteursrechten, internetvrijheid en burgerrechten op dit moment zijn.

Het parlement slaapt
Door voortdurend wegkijken van het parlement dreigt de Auteurswet inmiddels opgerekt te zijn tot een middel waarmee burgers, blogs en zelfs politieke partijen onderworpen kunnen worden aan een nietsontziende private censor.

BREIN eist feitelijk dat alle links naar bijvoorbeeld deze GeenStijl proxy van de gehele site verwijderd moeten worden. Sterker nog, we mogen niet eens meer suggereren dat er ergens op het internet misschien zo’n URL te vinden zou kunnen zijn. Hoezo, de balans is zoek?

Als de stichting daadwerkelijk meent dat het zo’n grove schending van het recht op vrije meningsuiting aan een politieke partij mag opleggen, wat betekent dat dan ten opzichte van jou, een gewone burger zonder advocatenteam? Welke clubs volgen BREIN, als de rechter dit aan één private partij toestaat?

We laten BREIN zelf even aan het woord:

OP DEZE GRONDEN VORDERT EISERES IN RECONVENTIE: dat het de voorzieningenrechter behage om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: In conventie:

 1. i)  Het verzoek van eiseressen tot opheffing van de opgelegde ex parte bevel af te wijzen;
 2. ii)  Voorzover nodig: het verbod tot het executeren van het ex parte bevel op te heffen;

In reconventie:

i)  de Piratenpartij te bevelen het aanbieden van een dienst, waarmee de website van The Pirate Bay (bereikbaar via the piratebay.se) één op één ter beschikking wordt gesteld (een TPB dedicatie proxy) al of niet via het sub domein tpb.piratenpartij.nl aan te bieden;

ii)  de Piratenpartij te gelasten zich te onthouden van het aanbieden van directe links naar de bedoelde TPB dedicated proxy’s;

iii)  De Piratenpartij te bevelen de toegang tot The Pirate Bay in haar generieke proxy te blokkeren, meer in het bijzonder om binnen 5 werkdagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis de in deze conclusie bedoelde generieke proxydienst die wordt gebruikt om inbreuk te maken op de auteurs- en naburige rechten van de rechthebbenden wier belangen BREIN behartigt, te staken en gestaakt te houden, door middel van het blokkeren en geblokkeerd houden van de toegang voor de gebruikers van de generieke proxy dienst van gedaagde tot de domeinnamen/(sub)domeinen en IP-adressen via welke The Pirate Bay opereert, te weten: etc etc

iv)  De Piratenpartij te bevelen om, voor het geval dat (de website van) The Pirate Bay via andere/aanvullende IP-adressen en/of domeinnamen/(sub)domeinen dan de voornoemde IP-adressen en domeinnamen/(sub)domeinen zou gaan opereren, de toegang voor gebruikers van hun generieke proxydienst tot deze andere/aanvullende IP adressen en/of domeinnamen/(sub)domeinen te blokkeren en geblokkeerd te houden, binnen tien werkdagen na aanlevering door BREIN, zowel per fax als per aangetekende brief van de juiste IP-adressen en/of domeinnamen/(sub)domeinen;

v)  De Piratenpartij te gelasten zich te onthouden van het aanmoedigen van het publiek, waaronder gebruikers voor wie de toegang tot The Pirate Bay door hun ISP geblokkeerd is, om die blokkade te omzeilen, in het bijzonder door het aanbieden van informatie met de kennelijk bedoeling om hen die onder een blokkade vallen aan te zetten tot het omzeilen van zulke blokkades, met name via het subdomein tpb.piratenpartij.nl dat door de activiteiten van de piratenpartij bekendheid heeft gekregen als bron voor omzeiling van de blokkade van TPB;

vi)  De Piratenpartij te bevelen om bij overtreding van de in reconventie onder i-v gevorderde bevelen aan BREIN een dwangsom te betalen van € 10.000,– (zegge: tienduizend euro) voor iedere overtreding van dat bevel, te vermeerderen met een dwangsom van € 10.000,– (zegge: tienduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 250.000,–;

vii) De Piratenpartij te veroordelen in de kosten van dit geding op de voet van artikel 1019h Rv;

BREIN lijkt maar niet in te willen zien dat aan de gebruikers van XS4ALL en Ziggo nu juist helemaal niets verboden is. Het griezelige van deze redenering is dus dat BREIN écht lijkt te geloven in het waanidee dat bij een civiele uitspraak tegen een Internet Service Provider niet alleen die ISP een verbod opgelegd krijgt, maar automatisch ook alle klanten van die ISP. Zoiets als bezoekers van een kroeg met een rookverbod te sommeren om ook thuis niet meer te roken….

« Newer Posts - Older Posts »

Categorieën

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 116 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: